Aktualności

DYŻUR WAKACYJNY

RODZICE

 

Dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu pełni Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach „W zaczarowanym lesie”

a miesiącu sierpniu Przedszkole nr 3 „Wesoła  Trójeczka” w Siemiatyczach.

 

Karty zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej w/w przedszkoli i złożyć za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście

do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu wejściowym placówki.

 

Z uwagi na obowiązujące wytyczne GIS nabór i pobyt dzieci w placówce odbywa się wg procedur zamieszczonych

wraz z kartą zgłoszeniana półkolonie.

 

Więcej informacji na stronach internetowych przedszkoli organizujących dyżur wakacyjny.

 

Kategoria: Aktualnosci