COVID - 19

 Lp.  Nazwa dokumentu  Pobierz plik PDF
 1.

KARTA KWALIFIKACYJNA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 1/ŻŁOBKA Nr 1 W SIEMIATYCZACH

 Pobierz plik PDF
 2.

ZGODA NA MIERZENIE TEMPERATURY

 Pobierz plik PDF
 3.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID – 19 W PRZEDSZKOLU NR 1/ŻŁOBKU NR 1 W SIEMIATYCZACH

 Pobierz plik PDF
 4.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 W PRZEDSZKOLU NR 1 W SIEMIATYCZACH

 Pobierz plik PDF
5.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 1 W SIEMIATYCZACH

W CZASIE PANDEMII COVID-19

Pobierz plik PDF