Dokumenty

 

L.p.Nazwa dokumentuLink do dokumentuPlik do pobrania
1. Klauzula informacyjna Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
2. Deklaracja dostępności Czytaj na stronie  
3. Klauzula RODO Czytaj na stronie
4. Statut Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
5. Procedura przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
6. Procedura postępowania w przypadku chorób Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
7. Procedura wyjść, spacerów i wycieczek organizowanych
przez Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach
Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
8. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności
wychowawcze i przejawiającym agresję
Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
9. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 1 Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
10. Specyfikacja załączników do wniosku Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
11. Plan pracy Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach na rok szkolny 2020/2021 Czytaj na stronie Pobierz plik PDF