Dokumenty

 

L.p.Nazwa dokumentuLink do dokumentuPlik do pobrania
1. Statut Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
2. Procedura przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
3. Procedura postępowania w przypadku chorób Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
4. Procedura wyjść, spacerów i wycieczek organizowanych
przez Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach
Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
5. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności
wychowawcze i przejawiającym agresję
Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
6. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 1 Czytaj na stronie Pobierz plik PDF
7. Specyfikacja załączników do wniosku Czytaj na stronie Pobierz plik PDF