Kilka słów o naszym przedszkolu

Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym parterowym budynku usytuowanym przy ulicy Ogrodowej 6. Otacza go duży, nasłoneczniony plac zabaw, miejscami zacieniony przez wieloletnie drzewa. W przedszkolu znajdują się przestronne i kolorowe sale, urządzone estetycznie i funkcjonalnie, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zorganizowane w salach kąciki zainteresowań, zgromadzone zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnej aktywności.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Siemiatycze, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty.

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-16:30. W czasie całodziennego pobytu, dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie. Personel kuchenny realizuje indywidualne potrzeby dzieci cierpiących na uczulenia pokarmowe.

Nasza kadra jest doświadczonym i wykwalifikowanym gronem pedagogicznym, które czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Dzięki temu macie Państwo pewność, że wasze pociechy są pod właściwą opieką pedagogów.

Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudniony jest personel administracyjno-obsługowy, który uczestniczy w całokształcie naszych działań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.

Przedszkole pracuje w oparciu o programy:

"Od przedszkolaka do pierwszaka" I. Brody

"Wokół przedszkola" M. Kwiecińska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

"Nasze przedszkole"  M. Kwaśniewskiej,  W. Żaby-Żabińskiej

zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

Ponadto nauczycielki korzystają z programów:

"Dziecięca matematyka"  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej;

"Nazywanie świata"  I. Majchrzak

oraz programy własne stworzone na potrzeby placówki przez członków Rady Pedagogicznej i przyjęte przez nią do realizacji.

Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazanie zalet i walorów każdego dziecka.

Oprócz zajęć programowych dzieci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych: umuzykalniających, muzyczno-ruchowych, gimnastyki korekcyjnej, informatycznych i logopedycznych.

Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy się na potrzeby i możliwości dzieci. Poznanie przedszkola od podszewki sprzyja dostrzeżeniu troski pracowników przedszkola o wychowanków i ułatwia możliwość wspólnego działania na rzecz dziecka.